Jump to Navigation

Szoftverminőség mérés – nemzetközi szabványos eljárás alapján

Az informatika rohamos fejlődésével a vállalatok működése mára már elképzelhetetlen informatikai-információs rendszerek használata nélkül. Nemcsak az egyes folyamatok működését támogatják szoftverek, de az információs rendszerek a legtöbb szervezetben már a folyamatok illetve az egész vállalatirányítás szerves részévé váltak.
Az informatikai piac – és azon belül a szoftvergyártás is – hatalmas lendületet vett. Szinte minden feladatra számos szoftvermegoldás szerezhető be, legyen az dobozos termék, egy gyártó alkalmazásának testre szabása, vagy teljesen új egyedi fejlesztés. A szoftvertermékek túlkínálata, és az egyes termékek piacra kerülésének gyorsasága sok esetben korlátot szab a szoftver minőségének, felhasználhatóságának. A megrendelő sokszor nem tud(hat)ja előre, hogy a különböző ajánlatok mögötti termékek mennyire megbízhatóan működnek, mibe kerül majd az üzemeltetésük és hibajavításuk, milyen mértékben tudja azokat saját céljaira felhasználni.

A szoftvertermékek adott követelményhez viszonyított megfelelőségének igazolása
- egyrészt bizalmat (garanciát) ad a megrendelőnek a számára megfelelő és megbízható szoftvertermék kiválasztásában,
- másrészt marketing-előnyt jelent a szoftver-gyártónak a terméke megfelelőségének független minősítésével.


Mit is jelent a szoftverminőség?
Tulajdonképpen minden felhasználónak, gyártónak, beszerzőnek mást és mást, ezért nehéz ezt általánosan meghatározni. Sőt, még nehezebb objektíven mérni! Ehhez hívtuk segítségül a vonatkozó nemzetközi szabványokban elfogadott szakmai alapelveket és módszereket. Ezek bemutatása található itt!

Mit kínálunk?
A szoftvertermék Megrendelő által meghatározott tulajdonságainak (jellemzőinek) objektív értékelését, szabványos mérési / értékelési eljárásokkal, metrikákkal.

Megrendelőink számára

  • az adott szoftvertermékre1 ,
  • az általa meghatározott konkrét követelményekkel szembeni és
  • az általa meghatározott integritási szinten

- elvégezzük az értékelési követelményekben meghatározott minőség-tulajdonság(ok)nak a szabvány alapján levezetett értékelési eljárással (eljárásokkal) a mérését,
- meghatározzuk a szabványos mérőszámok (metrikák) értékeit, és
- ezek alapján objektíven kimutatjuk a követelménnyel szembeni megfelelését (vagy nem megfelelését).

A méréseket szabványos módszerrel, objektív eljárásokkal2  végezzük, amelyek eredményeiről mérési jegyzőkönyvet állítunk ki. Ez a mérési jegyzőkönyv objektíven, nemzetközi szabvány által elfogadott normák alapján igazolja Megrendelőink számára az adott szoftver adott szempontú megfelelését.

Azon Megrendelők számára, akik a kiválasztott termék minőségét minőségtanúsítvánnyal szeretnék igazolni tudni, a fenti méréssel közreműködünk a terméktanúsítási eljárás vizsgálati szakaszában. Ez esetben az objektív terméktanúsítási folyamatot a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) végzi, és állítja ki a szoftvertermék minőségére vonatkozó tanúsítványt.


Egy szoftvertermék értékeléséhez szükséges minimális értékelési követelmények:

  • az adott szoftvertermék (futó) programkódja;
  • az adott szoftvertermék fejlesztői dokumentációja (pl. rendszerterv, programspecifikációk) és felhasználói dokumentációja (pl. felhasználói kézikönyv);
  • a Megrendelő által meghatározott megfelelési követelmények és integritási szintek;
  • szoftvergyártó, mint Megrendelő esetén: dokumentáltan szabályozott, működő hibajavítási és verziókiadási folyamat.

Bizalmasság
A szoftvertermék mérése / értékelése során szükségszerűen a mérésben / értékelésben résztvevők rendelkezésére állnak a vizsgálat tárgyát képező programkódok, azok dokumentációi illetve a kapcsolódó megrendelői igények és egyeztetések feljegyzései, valamint a szoftvertermék tanúsítási folyamatának vizsgálati feljegyzései és információi. A mérési / értékelési folyamatban résztvevők biztosítják – és a megbízási szerződésben garantálják – ezeknek az információknak csak és kizárólag az adott vizsgálat céljára történő felhasználását és bizalmas, üzleti titokként való kezelését.

Érdeklődés
Kérjük, amennyiben tudja, töltse ki a melléklet kérdőívet (itt: doc vagy pdf formátumban), és küldje vissza a szoftvermeres [kukac] infobiz [dot] hu címre. További információkért is a szoftvermeres [kukac] infobiz [dot] hu címen jelentkezzen.
 

1 (gyártó adatai, szoftvertermék neve, verziószáma és egyéb azonosítók)
2 Tesztelések, átvizsgálások, kérdőíves adatgyűjtés stb.