Jump to Navigation

Mit is jelent a szoftverminőség?

A szoftvertermékek esetén a minőség általános definiálása nehéz és sokszor nem egyértelmű. Következik ez abból is, hogy különböző termékek célja, funkcionalitása, felhasználási körülményei nagyon eltérőek egymástól, és a termék használata során bekövetkezett hibák is nagyon sokféle hatást fejthetnek ki. Mást és mást jelent a minőség a szoftverek gyártója, kereskedője, üzemeltetője, felhasználója számára is. A funkcionális megfelelőségen túlmenően sokszor nagy szerepük van az ún. nem-funkcionális jellemzőknek (pl. megbízhatóság, üzemeltethetőség, terhelhetőség, biztonság, hordozhatóság, stb.) is.

E szempontokat foglalja egységes követelményrendszerbe az ISO/IEC 9126-os szabványcsoport (Software Engineering – Product Quality / Szoftverfejlesztés – Termékminőség). Egy általános minőségmodellen keresztül meghatározza a szoftvertermékek karakterisztikáit (jellemző minőség-tulajdonságait) és az azokhoz kapcsolódó jellemzőket (rész-tulajdonságokat), amelyek értékeléséhez egységes szemléletű metrikákat (mérőszámokat) határoz meg. A mérőszámokkal mért tulajdonságok egységes és objektív skálán igazolják az adott szoftvertermék teljesítményét, az adott tulajdonságra vonatkoztatva.

Ezért – az ISO/IEC 9126 szabványoknak megfelelve – a következő minőség-tulajdonságokat definiáltuk, amelyekbe a konkrét elvárások, követelmények besorolhatóak, és amelyek értékeléséhez hozzárendelhetők a szabvány szerinti mérőszámok (metrikák). Ezek a minőség-tulajdonságok (mint csoportok) megtalálhatóak itt. Természetesen egy konkrét szoftvertermék értékelése irreálisan nagy ráfordítás-igényűvé válhatna, de nem is szükséges minden lehetséges minőség-tulajdonság megfelelőségének teljes mértékű vizsgálata. A Megrendelő dönti el, hogy számára melyik tulajdonság vizsgálata fontos, és azokra vonatkoztatva rendelheti meg a vizsgálatot.

A szoftvertermékek adott tulajdonságának (adott követelménnyel szembeni) megfelelése még így is többféleképpen értelmezhető, attól függően, hogy a megfelelést milyen szigorúan értelmezzük. A szoftvertermék alkalmazása során egy lehetséges hiba hatása – annak felhasználási célja, módja, környezete stb. függvényében – lehet elenyésző, számottevő vagy akár kritikus is.
Az ISO/IEC 9126 szabványoknak megfelelve 4-féle integritási szintet (A … D) határoztunk meg. Ez jelzi, hogy az adott felhasználás integritási szintje esetén egy hiba bekövetkezése mennyire súlyos következményekkel járna, illetve milyen mértékű lehet az elvárt követelmények tükrében. Az integritási szintek értelmezésére példák megtalálhatóak itt. Az integritási szintek függvényében az értékelési vizsgálatok mélysége, szigorúsága, kiterjedése is különböző. Az ezekhez szükséges mérések munka-ráfordítási igényei szélsőséges esetekben akár két nagyságrendben is különbözhetnek egymástól. A Megrendelő dönti el, hogy milyen integritási szinten rendeli meg a tanúsítást.

A szoftvertermék értékelésének alapját képező szabványok
A szoftvertermék értékelési rendszerének alapját az erre vonatkozó nemzetközi ISO szabványok képezik:

  • ISO/IEC 9126 (Software Engineering – Product Quality / Szoftvertechnológia – Termékminőség) szabványcsoport, valamint a konkrét szoftver és az értékelési elvárások alapján kerülnek kiválasztásra az értékeléshez a minőségmodellek és a szabványos mérési metrikák.
  • ISO/IEC 14598 (Software Engineering – Product Evaluation / Szoftvertechnológia – Termékértékelés) szabványcsoport alapján, annak megfelelő eljárásokkal végezzük a szoftvertermék értékelését.