Jump to Navigation

Információbiztonsági vezetői kurzus

A kurzus célja: áttekintést adni az információbiztonság problémáiról, gyakorlati területeiről és azok felhasználásáról. A kurzus segítséget nyújt vállalatok számára saját információbiztonsági problémáik felismerésében, és azok megoldása megszervezésében, valamint a megfelelő szakértői team kiválasztásában és a velük való hatékony együttműködés kialakításában.

A kurzus elsősorban vállalatok vezetőinek, minőségirányítási és biztonsági vezetőinek ajánlott.

A részvétel hallgatói feltétele: Középfokú végzettség

Rövid tematika:

 • Az információbiztonság aktualitása;
 • Az információbiztonság alapfogalmai;
 • Az információbiztonság gyakorlati megvalósításának területei;
 • Az információbiztonság szervezete;
 • Az információbiztonság szabályozó dokumentációja;
 • Külső és jogszabályi követelmények;
 • A védendő információs vagyon meghatározása és kezelése;
 • Az információs vagyon fenyegetettségei, veszélyek;
 • A kockázatok becslésének, elemzésének, értékelésének és kezelésének módszerei;
 • Az üzletmenet-folytonosság és a katasztrófa-elhárítás tervezése (BCP/DRP) és működtetése;
 • A fizikai biztonság és az őrzés-védelem;
 • A hagyományos, papír alapú információk védelme;
 • A személyekkel, emberi erőforrásokkal kapcsolatos védelem;
 • Az informatikai védelem területei;
 • Katasztrófa-elhárítás információbiztonsági vonatkozási;
 • Incidenskezelés;
 • Az információbiztonság működésének ellenőrzése, mérése;
 • Az ISO/IEC 27001 szabvány követelményei és struktúrája;
 • Gyakorlatok, esettanulmányok.

A kurzus végén a résztvevők az elsajátított ismereteket írásbeli teszt kitöltésével igazolhatják.

Időtartam: 5 nap